Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Automateam sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Automateam sp. z o.o. dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń”

Realizacja projektu, w ramach: Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 RPSW.02.05.00-26-0497/19

Cel projektu

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu do produkcji innowacyjnych maszyn i urządzeń, wykonywanych na zamówienie

Dofinansowanie

Dofinansowanie projektu z UE: 168 276,20 PLN