Automatyzacja procesów produkcyjnych wprowadza znaczne ograniczenie pracy ludzkiej na rzecz maszyn i urządzeń oraz systemów informatycznych. Pozwala to na ograniczenie błędów w danym procesie, zwiększenie efektywności oraz zmniejszenia kosztów produkcyjnych.

Zobacz także