Zasada działania urządzenia w podstawowej konfiguracji

Po załadowaniu urządzenia pełną paletą i uruchomieniu cyklu, wierzchnia warstwa worków zostaje pobrana przez ruchomy chwytak. Worki zostają przetransportowana w obszar leja zasypowego. Przed lejem worki są rozcinane przez napędzane noże tnące a granulat wysypuje się do leja. Dalej worki są wytrząsane aby usunąć w 99,90 % pozostałości tworzywa. Puste worki zostają wyrzucone do kosza znajdującego się poza urządzeniem.

 

Urządzeniem steruje PLC Siemens S1200, a operowane jest dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu na 10” panelu dotykowym. Maszyna zbudowana jest w oparciu o wysokiej klasy podzespoły co daje gwarancje bezawaryjności i skuteczności, a zastosowanie barier optycznych gwarantuje bezpieczeństwo. Wbudowany system zdalnego serwisu, skutecznie skraca czas reakcji w przypadku ewentualnych przestojów. Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o standardy i wytyczne norm ISO 9001.

 

Załadunek urządzenia pełną paletą odbywa się z użyciem wózka widłowego. Wjazd palety możliwy jest od czoła i boku urządzenia. Po wykonanym cyklu pustą paletę należy usunąć ręcznie. Reszta procesu odbywa się bez interwencji człowieka.

 

Po załadowaniu palety ze stosem worków wierzchnia warstwa worków zostaje pobrana przez chwytak i przeniesiona w obszar leja zasypowego. Przed lejem zasypowym worki są rozcinane wzdłużnie przez piły a granulat wysypuje się do leja. Po opróżnieniu z granulatu worki są dodatkowo wytrząsane aby usunąć pozostałości w workach. Puste worki zostają wyrzucane do kosza znajdującego się poza urządzeniem.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • Rozworkowywany materiał
Granulat PP, PE, pellet, etc.
 • Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.) 
6000 x 2300 x 3500 mm
 • Obsługiwany rodzaj worków
worki z tworzywa, włókniny, jutowe
 • Wydajność opróżniania worków

6 – 12 t/h

 • Maksymalny wymiar palety

1300 x 1100 mm

 • Maksymalna wysokość palety
2200 mm
 • Skuteczność opróżniania worków
99,90%
 • Moc zainstalowana
6,5 kW
 • Sterowanie urządzeniem
Panel dotykowy 10”
 • Noże tnące

Stal szybkotnąca HSS

Dodatkowe opcje:

 • Automatyczne podawanie pełnych palet. Zastosowani ciągu transportowego automatyzującego proces podawania palet z granulatem do maszyny. Spełniającego rolę magazynu załadunkowego palet.
 
 • Magazyn pustych palet. Magazyn wbudowany w urządzenie lub ustawiony poza nim połączony ciągiem transportowym automatycznie odbiera i sztapluje puste palety.
 
 • Załadunku pełnej palety wózkiem paletowym z wykorzystaniem transportera rolkowego najazdowego podnoszonego.
 
 • Automatyczne pobieranie przekładek tekturowych. Wbudowany system pobierania przekładki (oddzielającej paletę od pierwszej warstwy worków) przed sztaplowaniem palety. Układ pobiera i magazynuje przekładki poza urządzeniem.
 
 • Balownica worków. Możliwość dodania systemu belującego puste worki.
 
 • Pneumatyczny transport granulatu. Możliwość zintegrowania z lejem zasypowym systemu pneumatycznego transportu tworzywa z zaworem dozującym.
 
 • Automatyczne czyszczenie maszyny. Przedmuch dyszami chwytaka i leja, dzięki czemu maszyna może przyjmować różne gatunki granulatu. Bez przestoju i mieszania się materiału wsadowego.

Zrealizujemy różne konfiguracje urządzenia, dopasowane do potrzeb technologicznych i produkcyjnych klienta.